Företrädare

Yvonne Rigbrandt

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige- Ersättare Kultur- och fritidsnämnden - Ledamot Vård & Omsorgsnämnden - Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: yvonne.rigbrandt@gmail.com