Företrädare

Zuber Sahi

Bor

Nyköping

Nuvarande uppdrag

Kommunfullmäktige - Ersättare Barn och ungdomsnämnden - Ersättare

Kontakt

Telefon:

E-post: