Moderata Seniorer Nyköping har haft Medlemsträff 16/3

Besök av Johan Hederstedt, fd ÖB, general, ledamot i KKRVA, Kungliga Krigsvetenskapliga akademin. Johan ger sin syn på Putin, kriget i Ukraina och underrättelsetjänster. Välbesökt av drygt 30 intresserade medlemmar

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem