NYKÖPINGS HEMTJÄNST SKA VÄRNA INDIVIDEN

S, C och MP:s upplägg för mat i hemtjänsten blev en lösning som ser till systemet snarare än till individen. Istället för att handla lokalt transporteras maten från Stockholm. Det är lätt att förstå att äldre med hemtjänst reagerar så starkt som de gör. Vi moderater är kritiska till affären som vi tycker är fel ur flera aspekter: den begränsar valfriheten för våra äldre, den är sämre för miljön och det är beklagligt att man inte upphandlat på sätt som möjliggör för våra lokala butiker att delta. 

Att handla nätbaserat är i sig en god idé, som (M) stod bakom, men vi hade valt att genomföra upphandlingen annorlunda. Det går att upphandla på sätt som skapar möjlighet för småföretag att delta och som bibehåller valfriheten för våra äldre. Men det krävs en politisk ledning som tydligt pekar ut den målsättningen. Vi är kritiska till att den politiska styrningen/viljan inte finns.

I kommunen har arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) antagits, men det perspektivet saknas här. Många äldre känner sig omyndigförklarade när de inte själva i större utsträckning kan välja sin mat. Det är allvarlig kritik som politiker behöver lyssna på och snarast möjligt se över en ny lösning som bättre svarar upp mot den service våra äldre förväntar sig och betalar för.

Våra äldres möjlighet att påverka sin vardag är viktig. Vi vill stärka valfriheten inom hemtjänsten i Nyköping. 

Karin Eriksson, 2:e vice ordf Vård- & Omsorgsnämnden

Karin Eriksson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem