Nyköpingsinitiativet måste bli verklighet!

Arbetet för att minska arbetslöshet och bidragsberoende måste bli mer konkret och handlingskraftigt. Nyköpings Moderaterna tycker inte att Internkontrollplanen 2022 är tillräckligt bra och därför yrkade vi avslag på Onsdagens sammanträde i Kompetens- och Arbetsmarknadsnämnden. Vi på Moderaterna är övertygade om att vägen till sänkt arbetslöshet och framgångsrik integration i Nyköping går via ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vi behöver en bättre integration på arbetsmarknaden för utrikesfödda, inte minst kvinnor, som ofta står långt från arbetsmarknaden.

Här kommer fyra åtgärder för att stärka arbetet i Nyköpings kommun:

Stärka samarbetet med näringslivet för att skapa fler jobb- och praktiktillfällen (insatser för att förbättraföretagsklimatet är en viktig del här).

Vuxen- och yrkesutbildningen ska styras av behovet på arbetsmarknaden och vara ett verktyg i kommunens arbetsmarknadspolitik

Kraftigt minska försörjningsstödet genom att få fler människor i egen försörjning samt genom krav och motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd.

Öka aktivitetskravet inom SFI för att nå kunskapsmål i svenska språket.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem