Pressträff med Ahmad Eid som presenterade Nyköpingsmoderaternas valkampanj.

Nyköpingsmoderaternas fyra huvudfrågor i valrörelsen: 
Skola, Omsorg, Trygghet och arbetslinjen.

Vi vill stärka alla våra skolor

En bra utbildning är det viktigaste vi kan ge våra barn!
Skolan – och lärarna – måste få rätt förutsättningar för att utbilda våra barn. Nyköping har utmaningar inom skolan idag  – skolresultaten är för låga och det finns problem med tryggheten. Det behöver vi ändra på – vårt mål är att stärka alla våra skolor.

 • Kunskapsfokus i skolan.
 • Satsa på fler vuxna i skolan för ökad studie- och arbetsro. 
 • Värna alla föräldrars rätt att välja den skola som passar deras barn bäst.

Din omsorg ska fungera

I Nyköping ska man känna sig trygg i att man får hjälp, stöd och omsorg är man behöver den. Oavsett var man bor i kommunen ska äldreomsorgen vara tillgänglig, hålla hög standard och bidra till livskvalitet.

 • Värna alla Nyköpingsbors rätt att välja vem som ska hjälpa dem i vardagen.
 • Möjliggöra för våra äldre att själva välja var de vill handla sin mat.
 • Ge personalen bra förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Nyköping ska vara tryggt och trivsamt

Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsarbete allt viktigare. Ett nära samarbete med polis, myndigheter, företag och organisationer är viktigt för att öka tryggheten i Nyköping. Vår utgångspunkt är att alla ska vara trygga i vår kommun. 

 • Fokusera på förebyggande insatser för att stärka trygghet och säkerhet.
 • Öka närvaron av poliser i staden och på landsbygden
 • Sätta upp trygghetskameror på lämpliga platser i kommunen och i skolor.

Nyköping behöver arbetslinjen

Nyköping är fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Vår kommun mår som bäst när så många Nyköpingsbor som möjligt jobbar. Alla som bor här har ett ansvar för att göra sig anställningsbara och komma i egen försörjning. 

 • Skärp arbetet med försörjningsstöd i syfte att effektivisera och motverka bidragsfusk.
 • Ställ krav på heltidsaktivering för försörjningsstöd.
 • Stärk det lokala företagsklimatet för att skapa fler jobb i Nyköping

För mer info, kontakta gärna:

Ahmad Eid, 073-290 00 30,

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem