Skolans viktigaste uppgift är att utbilda barn.

Skolans viktigaste uppgift är att utbilda barn. Men under 12 års socialdemokratiskt styre i Nyköping har kommunala skolans fokus varit integration istället för utbildning. Resultatet: är låga kunskapsresultat och en ökad segregation. Vi vill ge den kommunala skolan rätt förutsättningar.

?Kunskapsfokus i skolan

?Studiero för elever och Arbetsro för lärare

Vi skyller inte utmaningarna i Nyköping på populära skolor, vi vill ge alla skolor rätt förutsättningar för att kunna bedriva en bra Skola och en bra utbildning. Självklart ska alla Nyköpings föräldrar få välja den skola som passar ens barn bäst, ett av livets viktigaste val.

Klippet med Ahmad Eid hittar du? https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/det-tycker-m-och-s-om-segregationen-i-nykoping

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem