1000 nya arbetstillfällen till Nyköping!

Nyköpings kommun planerar att starta Tillväxt Nyköping tillsammans med Tillväxtinitiativet.

Satsningen hjälper lokala små och mellanstora företag att växa vilket samtidigt skapar nya arbetstillfällen.

Uppdraget och målet är att skapa 1 000 nya jobb för Nyköpingsbor de närmaste fem åren.

Det nya styret i Nyköping har sex prioriterade områden för mandatperioden och ett av dom är;

Förbättrat företagsklimat för fler växande företag och fler arbetstillfällen.

Denna satsning är bra för Nyköping och den styrande majoriteten i Nyköping (M+S) är överens om att starta projektet. Ett formellt beslut om att teckna ett avtal med Tillväxtinitiativet tas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Vi jobbar på!

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem