4 viktiga beslut från Kommunstyrelsen i Nyköping.

4 viktiga beslut från kommunstyrelsen!

?Nytt insamlingssystem för fastighetsnära förpackningsavfall ✅

?Projektering ny avfallsanläggning✅

?Ombyggnad av fällningssteget på Brandholmens avloppsreningsverk✅

?Exploatering och projektering av gator, VA och dagvatten inom Vida verksamhetsområde

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem