Arbetslinjen är väldigt viktig för Nyköping!

I Brandkärr är segregation en utmaning, trångboddheten utbredd och arbetslösheten hög! Vi Ⓜ️oderater anser att lösningen är Arbetslinjen! Alla Nyköpingsbor ska ha ett arbete att gå till!

Vi ska självklart hjälpa dom som behöver stöd, men dom som kan arbeta, dom ska arbeta. Det är så vi tillsammans bidrag till ett bättre Nyköping!

Vi ska också ha i åtanke att vi har väldigt många kreativa krafter i Brandkärr som vi måste ta vara på. Därför anser vi att Arbetslinjen är väldigt viktig för Nyköping och det ska vi Moderater Jobba för.

Vi vill bland annat:

? Stärka samarbetet med näringslivet för att skapa fler jobb- och praktikplatser (insatser för ett bätte företagsklimatet är en viktig del här).

? Styra vuxen- och yrkesutbildningen efter behovet på arbetsmarknaden

? Kraftigt minska försörjningsstödet genom att få fler i jobb samt genom krav på motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd.

? Öka aktivitetskravet inom Svenska för invandrare (SFI) för att nå kunskapsmål i svenska språket.

Min debattartikel i SN.?https://sn.se/…/arbetslinjen-ska-vara-det-som…/j88z0w4j#nyköpingkanbättre#arbetslinjen

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem