Årsredovisning 2023 Nyköpings kommun.

Vi är glada över att presentera vårt positiva helårsresultat på +135 miljoner kronor trots utmaningarna vi står inför!

Trots inflation och ökade kostnader har vår kommun fortsatt att växa, med färre invånare som behöver försörjningsstöd.

Våra insatser inom jobbtorg har gett resultat och vi fortsätter att satsa på Tillväxt Nyköping och skapandet av 1000 nya arbetstillfällen.

Arnö Östra, vårt nya verksamhetsområde, kommer att bli en viktig företagspark för att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen.

Våra investeringar i resecentrum, infrastruktur och miljöinitiativ, som solceller och LED-belysning, visar vårt engagemang för en hållbar framtid för Nyköping.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem