BOSTAD FÖRST KOMMER TILL NYKÖPING

Idag har vi ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Nyköpings kommun för att starta upp Bostad först, en beprövad metod för att minska hemlöshet.

Beslutet om att skapa ett idéburet offentligt partnerskap togs i Vård- och omsorgsnämndens möte 7 september och i Socialnämndens möte den 14 september. Nämnderna ansvarar gemensamt för den grupp individer som Bostad först riktar sig till, långvarigt hemlösa, socialt utsatta och ibland med en kombination av missbruk och psykisk ohälsa.

– Erfarenheterna visar att det är framgångsrikt att förse hemlösa med en bostad först i kombination med individanpassat stöd från socialtjänsten. Då får de kraft över att motiveras till att förändra sin situation, säger Anniola Nilsson (M), ordförande i socialnämnden

Metoden är väl beprövad av Sörmlands Stadsmission som arbetat med Bostad först i samverkan med Eskilstuna kommun sedan 2020.

– På Sörmlands Stadsmission har vi på nära håll sett hur Bostad först-modellen hjälper människor i hemlöshet att återta makt över sina liv. Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med Nyköpings kommun, säger Helena Kalaitzis Barrögård, socialchef på Sörmlands Stadsmission

Anniola Nilsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem