BRÅ-Nyköpings första sammanträde

Nyköpings kommun har tillsammans med polisen och aktörer från näringslivet ett lokalt brottsförebyggande råd. Förra veckan genomfördes årets första möte för att diskutera den lokala problembilden. Rådet träffas 3–4 gånger per år och under mötena diskuterar man den lokala problembilden, delar med sig av erfarenheter och planerar och samordnar åtgärder som därefter följs upp och utvärderas.

– Det lokala brottsförebyggande rådet gör det möjligt för kommunen att vara i framkant i det brottsförebyggande arbetet och samverkan med näringslivet, föreningar och organisationer är väldigt viktigt för att rätt insatser ska kunna göras i förbyggande syfte. Det är tillsammans vi tar hand om vår kommun och förhoppningsvis kommer vi se ett resultat av en effektiv och väl genomförd samverkan, säger Ahmad Eid (M), kommunalråd och ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet.

https://nykoping.se/arkiv/nyheter/arets-forsta-mote-for-brottsforebyggande-radet

https://nykoping.se/…/arets-forsta-mote-for…

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem