Gruppledare Ahmad Eid spenderade en dag på Nyköpings Gymnasium.

Nyköpingsmoderaternas Gruppledare och Kommunalråd besökte Nyköpings Gymnasium Gripenskolan i fredags.

Rektor Heléne Linders hade ordnat en välplanerat program med innehåll – följa med på lektioner och utforska skolans insatser, inklusive Trygghetsgruppen.

Mötet med trygghetscoachen Stiffe Kjellberg gav en inblick i det förebyggande arbetet och konflikthanteringen för elevernas trygghet.

Därefter fick Ahmad utforska skolans individuella program och inriktningar med enhetschef Camilla Kvarnström och enhetschef Lena O’Connor.

Diskussioner om programmen Språkintroduktion, Stegen, Yrkesintroduktion och Individuella alternativet visade på viktiga insatser för elevernas utbildning.

Köp av fika från Cafe-vagnen som sköts av elever var en extra fin touch!

Första lektionen var med Jenny Norell och nyanlända elever från olika delar av världen.

Ahmad fick möjlighet att berätta om sig själv och sin roll som kommunalråd.

Eleverna hade förberett många bra frågor till honom och det var mycket intressant att ta del av deras upplevelser av skolan och Nyköping.

Dagen avslutades med enhetschef Johanna Bergman och en spännande samhällslektion med lärare Linda Clausson i åk 3 om världens syn på Sverige. Många bra och intressanta perspektiv från eleverna samt från de nationella undersökningarna.

En trevlig lunch och summering av dagen avrundade besöket.

Kommunalrådet Ahmad Eid riktar ett stort Tack till Nyköpings gymnasium för det varma välkomnande och det fantastiska arbete ni gör med eleverna!

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem