Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde ha hanterats på ett bättre sätt

Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde ha hanterats på ett bättre sätt. Informationen från den förra regeringen var sen och bristfällig. Personer födda 1957 har under året fått betala för det i form av uteblivenskattesänkning.

Förslagen innebär att:

?Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekonto från 1 juli 2024. Ingen ansökning krävs. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3.2 miljarder kronor och omfatta 110 000 personer.

?För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdande av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026.

Det råder ingen tvekan om att förändringen av pensions-åldern hade kunnat göras på ett bättre sätt. Med större samordning inom politiken

och bättre framförhållning och kommunikation.

Nu kompenserar vi 57:orna för den orättvisa de har drabbats av!

Moderaterna

Moderaterna Nyköping

Fredrik Dahlin (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem