Idag invigning av Jobbtorg, kommunens satsning på personer som är långtidsarbetslösa och står långt från arbetsmarknaden, och att dessa kommer i jobb och utbildning. Arbetslinjen – enkelt uttryckt.

Johan Wachtmeister?”Jag klipper detta band för alla de leenden som uppstår hos de människor som går från bidragsberoende till det sammanhang vi kallar arbetsplats, inkludering, samhörighet och yrkesstolthet.”

?Idag invigning av Jobbtorg, kommunens satsning på personer som är långtidsarbetslösa och står långt från arbetsmarknaden, och att dessa kommer i jobb och utbildning. Arbetslinjen – enkelt uttryckt.

?Jobbtorg är hjärtat av det samverkande ekosystemet där Campus Nyköping, Näringslivsavdelningen, Sociala företag, Tillväxt Nyköping, Arbetsförmedlingen och divisioner inom Nyköpings kommun ingår.

?Organisationen visar redan prov på framgångar och har visat hög arbetskapacitet. Sedan årsskiftet har kommunen flera nya avtal med sociala företag för arbetsträning. Bra jobbat Gabriel Billing och Malin Hagerström ?

?Med arbetsförmedlingen i ryggen och heltidsmodellen som verktyg sänks bidragsberoendet och fler kommer in i egen försörjning.

Johan Wachtmeister (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem