Kommunfullmäktige- Beslut om Budget 2024

Många Nyköpingsmoderater uppe i talarstolen igår när Kommunfullmäktige beslutade om Majoritetens M & S Budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026.

Bifall till Kommunsryrelsen (Majoritetens) förslag till beslut✅

En mycket bra kväll helt enkelt???

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem