Kulturen och idrottsföreningarna är viktiga för Nyköping!

Kulturen och idrottsföreningarna är viktiga för Nyköping. 
Genom ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv skapar vi förutsättningar för aktiviteter för alla åldrar. 

Vi vill:

✅ Utveckla Rosvallaområdet för att stärka kommunensförutsättningar som en evenemangsstad.
✅ Stärka skolidrotten och verka för att skolidrottsföreningar startas på kommunens skolor.
✅ Inventera förutsättningarna för barns och ungas lek och fritidssysselsättning i landsbygdsorterna.
✅ Ge utrymme för fysisk aktivitet vid nybyggnation avområden i kommunen.
✅ Utöka bokbussens verksamhet med särskilt fokus på landsbygden, men även till kommunens verksamheter för äldre samt för människor med funktionsnedsättningar.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem