LANDSBYGDEN BEHÖVER MER FRIHET & BÄTTRE VILLKOR

Nyköpings landsbygd, och människorna som bor här, är en viktig del av det som driver vår kommun framåt. Det är en potential som ska tillvaratas på bästa möjliga sätt. Så är inte fallet idag. Landsbygden behöver mer frihet och bättre villkor. Goda förutsättningar, helt enkelt!

Det måste bli mindre krångligt att driva företag på landsbygden – inte minst i de gröna näringarna.

Den brottslighet som drabbar landsbygden i form av ex stölder måste tas på allvar och motverkas.

Det måste bli enklare att bygga sitt boende på landsbygden.

Människor på landsbygden ska känna att de får lika mycket för skatten som de som bor i tätorten.

Fredrik Sjöberg (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem