Landsbygdsdialog på Bygdegården i Tystberga.

Onsdagen 8 mars vart det nästa stop i vår Landsbygdsturné.

Landsbygdsdialog på Bygdegården i Tystberga med tema Samhällsbyggnad och skola.

Syftet för detta initiativ är att utveckla orterna utifrån orternas förutsättningar.

Ett av de 6 prioriterade områden för det nya styret är att” hela kommunens potential ska tas till vara”

Nyköpings kommuns tjänstepersoner och politiker tror på att förutsättningar för tillväxt och förändring sker på bästa sätt genom nära dialog med boende eller verksamma inom närings- och föreningsliv på landsbygden.

Nästa landsbygdsdialog: Bygdegården, 16 maj Vrena – Trygghet, beredskap och säkerhet.

Ahmad Eid Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem