Livet i Vrena ska funka – även när Vrenabron repareras

Bron över järnvägen genom Vrena ska bytas, det kommer ta Trafikverket ca 10 månader. Under den tiden blir det långa omvägar – med konsekvenser för Vrenabornas vardagsliv som följd, men naturligtvis även trygghetsaspekten då varken räddningstjänst, ambulans eller polis kommer kunna trafikera bron.Vi Moderater tycker det här blir en ohållbar situation och menar att Nyköpings kommun behöver vidta åtgärder för att lösningen ska bli så hållbar som möjligt för Vrenaborna under den tid som broarbetet pågår:

? Tryck på för kortare tid, vi har sett exempel på hur Trafikverkets byggtid kortats ned på broprojekt inne i centralorten efter påverkan från kommunen. Landsbygden är lika viktig.

? Se över möjligheter för alternativ väg/brolösning under den tid broarbetet pågår.

Det här är exempel på hur kommunen kan vara en konstruktiv kraft och stötta landsbygden. Det är insatser som är avgörande för att livet i Vrena ska fungera – för såväl vardagsliv som företagande.

Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem