MAXA NYKÖPINGS TORG SOM HANDELSPLATS

– för en mer levande stadskärna och stöd till krisande butiker och caféer.

Nyköping har ett vackert torg, som ofta är tomt. Vi vill maximera torgets potential som marknadsplats för att stötta våra lokala företagare och samtidigt ge Nyköpingsborna möjlighet att handla mer smittsäkert utomhus. För kommunen är det en enkel åtgärd som kan hjälpa Nyköpingsföretagen och som samtidigt gör vår stadskärna mer levande.

?Genom att upplåta torget till butiker, restauranger och caféägare skapar vi fler möjligheter för företagare att överleva. Det här blir ytterligare en yta där de kan sälja sina produkter i ett läge där restriktionerna gör att få kunder kommer in i butiken. Även i normala tider är sommaren en svår period för ex galleriorna.

?När vi bättre tillvaratar torgets potential får vi också en mer levande stadskärna som många Nyköpingsbor efterfrågar. Det blir en möjlighet för Nyköpingsbor att äta och handla utomhus på ett corona-säkert sätt.

För att ytterligare stimulera torghandel och stötta företagen bör:

✅ Torghandel vara avgiftsfritt under hela 2021.

✅ Kommunen aktivt uppmuntra till torghandel och se över hur bokningssystem och tillståndshantering kan förenklas. 

? Gilla och dela om du också vill ha mer liv och rörelse i Nyköpings stadskärna – året runt!

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem