Nej till Svea Vinds ansökan om tillstånd för Vindkraftverk utanför Nyköpings Kust.

Moderaterna i Nyköpings kommun står upp för en stark och hållbar energiframtid, vi stödjer havsbaserad vindkraft, men den bör placeras långt ute till havs. 
Därför säger Moderaterna i Nyköping Nej till Svea Vinds ansökan om tillstånd för en vindkraftpark utanför Nyköpings kust. 

Varför? Här är några avgörande skäl:

?Placering till havs: Havsbaserad vindkraft bör vara långt ute till havs, inte nära vår ytterskärgård. Svea Vinds ansökan avser bygga 90 stora vindkraftverk med imponerande dimensioner, vilket skulle påverka vår vackra kust.

?Försvarsmaktens nej: Försvarsmakten har prioritet, och de har sagt nej till projektet och inte godkänt dokumentation av havsbotten. Nyköpings kommun tar även hänsyn till totalförsvaret.

?Skydd av värdefulla områden: Området hotar viktiga värden som naturvård, friluftsliv, sjöfart och kulturmiljö. Det ligger nära naturreservat, Natura 2000-områden och fågel- och sälskyddsområden.

Moderaterna är för ett starkt och mångsidigt energisystem med 100 procent fossilfri energi. Det inkluderar ny kärnkraft, förbättrad vattenkraft och ökad sol- och vindkraft. Balansen mellan reglerbar och icke-reglerbar kraft är nyckeln till ett robust energisystem.

Kommunstyrelsen i Nyköping väntas på sitt möte den 6 november fatta beslut om Svea Vinds ansökan om tillstånd för en vindkraftpark utanför Nyköpings kust. 
Beslutet fattas sedan slutligt på kommunfullmäktige 14 november.

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem