Nyköping ska vara en trygg kommun för alla, oavsett vem man är eller var man bor.

Med en orolig omvärld blir kommunens trygghetsarbete allt viktigare. Då gäller det att vi politiker ser problemen, pratar om dem och hittar relevanta lösningar.

✅Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare.

✅Såväl ungdomar som våra äldre ska inte behöva känna sig otrygga när dom går ut på kvällarna.

✅Våra företagare i staden och på landsbygden ska aldrig behöva uppleva att det är otryggt att bedriva sin verksamhet i Nyköping.

✅Det ska helt enkelt vara tryggt och trivsamt att bo, leva och arbeta i Nyköping.

Det ska vi jobba för!

Ahmad Eid

Kommunalrådskandidat Nyköping

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem