Nyköpingsån utvecklas när vattenkraften får nya krav

Mer forsande vatten, mindre översvämningsrisk och delvis bibehållen elproduktion. ?Det är inriktningen för Nyköping när landets alla vattenkraftverk ska följa moderna miljökrav.

Kommunalråden Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) presenterade förslaget på måndagen. Under hösten fattas beslut som sedan skickas till Miljödomstolen som ska tycka till om planerna.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem