Omsorgen i Nyköping måste prioriteras!

OMSORGEN I NYKÖPING MÅSTE PRIORITERASLarmrapporterna från omsorgen i Nyköping har avlöst varandra de senaste åren. Personal slutar, försämrade arbetsvillkor, ekonomi i kris, och pensionärer som inte ens får välja sin matkasse. Såhär ska det inte vara. Nyköping kan bättre och vi Moderater vill samla alla goda krafter runt en omsorg som den borde vara: god kvalitet, valfrihet och en stabil ekonomi. Vård- och omsorg är ett kommunalt kärnuppdrag som måste prioriteras högre. Nyköping ska vara en bra stad att bo i, även om man behöver hjälp, stöd och omsorg. Oavsett var man bor i kommunen ska äldreomsorgen fungera – den ska vara tillgänglig och kvalitativ för de som behöver den, och trivsam för de som arbetar i den.Vi kommer alltid jobba för att medborgarna får bestämma så mycket som möjligt över sitt eget liv. Fler beslut ska tas vid köksborden än vid sammanträdesborden. Ökad valfrihet går före ökad politisk klåfingrighet.VI VILL:

✅ Säkra att alla Nyköpingsbor kan välja sin egen omsorg och vem som ska hjälpa dem i vardagen.

✅ Möjliggöra för våra äldre att själva välja var de vill handla sin mat.

✅ Skapa bra förutsättning för personalen att göra ett bra jobb. Bra arbetsmiljö för personalen ger bra service och kvalitet för de äldre

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem