Politiker måste kunna vara mer lyhörda!

Runebergsgatan har idag gång/cykelväg (GC) på på ena sidan, på den andra sidan är trottoaren väldigt smal, vägen saknar markering med mittremsa och på vägen går tung busstrafik. Hastighetsbegränsningen är idag 40 km/h. Många barn nyttjar denna väg (trottoar och GC) antingen som boende eller vid förflyttning till och från förskolor och skolor i området.Gångtrafikanter ska vara de högst prioriterade och om man tittar på liknande gator i detta område eller i liknande områden är det inte sällan 30 km/h på gator med jämförbara förhållanden.Vinsten i trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter efter en sänkning från dagens 40 km/h till 30 km/h är väsentligt viktigare för samhället än de få sekunder som linjebussar eller annan trafik förlorar genom denna hastighetssänkning.- Ikringboende har ju framfört just detta ovan och det är viktigt att vara lyhörd, särskilt när barnens närmiljö berörs. Därför ser vi det som angeläget att få igenom en sänkning av hastigheten från 40 till 30 km/h, säger Tommy Jonsson (m), 2:e vice ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet läggs som ett nämndinitiativ vid dagens sammanträde med Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden.

Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem