Så vill vi stärka företagandet i Nyköping

Bättre förutsättningar för Nyköpings företagare är ett viktigt mål för moderaterna under kommande mandatperiod. Det betyder ett intensifierat arbete för att stärka vår företagspolitik och jobba fram de förslag som också förbättrar vår kommuns service till företagarna. Idag presenterade Nyköpingsmoderaterna tre områden som behöver stärkas och arbetet med företagarrådet.

2016 blev Nyköping pilotkommun i Moderaternas satsning på att starta företagarråd i kommunerna runt om i Sverige. Syftet med företagarrådet är att skapa en think tank, ett bollplank, med syfte att tillsammans med företagare skapa ett bättre företagsklimat såväl i Nyköping som i Sverige. Nu, tre år senare, är det dags för företagarrådet 2.0 och då fokuserar vi särskilt på att stärka företagsklimatet i Nyköping. I företagarrådet sitter nu  nio nya företagare från olika branscher, stora arbetsgivare och enmansföretag.
– Vi är väldigt glada över att få ta del av deras kompetens och utvecklingsidéer, säger Ahmad Eid (M) som ansvarar för företagarrådet.
    I rådet sitter också Nyköpingsmoderaternas gruppledare Anna af Sillén och föreningsordförande Tommy Jonsson.

Moderaterna har ringat in tre fokusområden där förbättringar behövs för att stärka näringslivsklimatet i kommunen:
1:  kommunen måste göra bättre affärer, och i första hand med våra lokala företagare (upphandlingsarbetet)
2: det måste bli enklare att etablera sitt företag i Nyköping, och att växa om man redan finns här (mark- och exploateringsarbetet).
3: kommunens företagarservice måste stärkas, mindre krångel och mer samarbete (generell service, tillstånd, tillsyn).
– Vid sidan om arbetet som sker i företagarrådet kommer vi de kommande åren försöka träffa så många företagare som möjligt för att mejsla fram de bästa lösningarna för en smidig företagarservice i Nyköping, säger Anna af Sillén (M).

– Ett bättre företagsklimat i Nyköping betyder fler företagare – alltså fler jobb. Det betyder mer pengar till skola och vård. En satsning på företagandet gynnar  därmed inte bara företagare, det gynnar alla Nyköpingsbor, säger Tommy Jonsson (M).

För mer information ring:

Anna af Sillén, gruppledare M Nyköping
072-733 04 03
Tommy Jonsson, föreningsordförande
070-548 53 55
Ahmad Eid, Nyköpingsmoderaternas företagarråd
073-290 00 30

Anna af Sillén Ahmad Eid Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem