Sammanträde med Kommunstyrelsen 11 mars 2024

🔹Två viktiga investeringsbeslut från Kommunstyrelsen 🔹

🔵 Ombyggnad Långbergskolan för anpassad grundskola.

🔵 Infrastruktursatsning för IT-datacenter.

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem