Småföretagen måste avlastas från byråkrati

Redan innan pandemin bröt ut drogs Sverige med EU:s sämsta tillväxtsiffror och småföretagare vittnade om ett allt sämre företagsklimat. De senaste månadernas stillestånd i stora delar av ekonomin har knappast gjort läget bättre. Nu är det därför viktigare än någonsin att snabbt sjösätta ett kraftfullt paket för regelförenklingar och minskat kostnadstryck för småföretagen. Det skulle kunna gjuta mod i de entreprenörer som nu kämpar för sin överlevnad.

Dessvärre får vi inga signaler i den riktningen från den rödgröna regeringen. Istället har de stadigt ökat regelbördan för företagen. Extra hårt drabbade är förstås de småföretag som inte har tid för mer pappersarbete eller pengar att lägga på dyra konsulter. Ett skrämmande exempel i närtid är hur Livsmedelsverket på ett bräde höjde sina tillsynsavgifter med 40 procent. Det slår rakt mot plånböckerna hos småföretag i livsmedelsnäringen som fiskhandlare och gårdsmejerier. Så illa kan inte staten få behandla svenska småföretagare.

För tusentals svenska företag handlar det bara om veckor innan de tvingas lägga ned, om inte lönsamheten går upp och konkurrenskraften stärks. Rätt politiska insatser måste alltså förberedas omgående, så att företagen i Sverige kan övervintra krisen och komma på fötterna när ekonomin ska återstartas. Den kanske viktigaste åtgärden då är att skärskåda den enorma mängd offentlig byråkrati som tynger småföretagen och att avskaffa de delar som inte absolut måste finnas.

På EU-nivå behövs en färdplan för att kraftigt minska de administrativa bördorna för småföretagen, med ett direktiv till medlemsländerna som slår fast ett ambitiöst mål för hur stor minskningen ska bli och vilka praktiska åtgärder som måste vidtas för att nå dit. I Sverige behöver regeringen och rödgröna kommunpolitiker sluta vifta bort byråkratins betydelse för företagsklimatet och tvärtom ta fasta på de berättelser som i stort sett varje småföretagare kan ge om en alltför tungrodd svensk byråkrati.

För den långsiktiga konkurrenskraftens skull måste svenska småföretagare kunna fokusera helhjärtat på att bedriva sin verksamhet och inte behöva hantera en aldrig sinande ström av pappersarbete. Byråkratin kostar både tid och pengar som näringslivet inte har.

Moderaterna är småföretagarnas parti och vi kommer kämpa med full kraft, både i EU-parlamentet, i riksdagen och här i Sörmland, för att hjälpa svenska entreprenörer mot en bättre framtid.

Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker och tidigare småföretagare
Anna af Sillén (M), ordförande för Moderata Företagarrådet

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem