Trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet.

Hösten första Kommunstyrelsesammanträde och många bra och viktiga beslut tagna!✅

Men idag vill jag framför allt kommentera gårdagens tragiska händelse som inträffade i Nyköpings kommun, där en person blev skjuten. Detta ska absolut inte få hända i vår kommun, trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet.

Nyköpings kommun ser allvarligt på den senaste tidens händelser där flera tonåringar är inblandade i brottsutredningar som offer eller misstänkta gärningspersoner. Kommunen arbetar brett för att förebygga både kriminalitet och otrygghet.

Jag har full tilltro till våra lokala myndigheter och Polisen Nyköping som arbetar hårt för att utreda händelsen och arbetar förebyggande för att detta inte ska hända i vår kommun.

Vi måste fortsätta arbeta tillsammans för att skapa en tryggare framtid för alla som bor, lever och verkar i vår kommun.??

Exempel på vad kommunen gör;

• SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritidssektor): Brottsförebyggande rådet har tagit fram SSPF-modellen som inriktas framför allt på 12-17-åringar som riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk. SSPF samverkar även med vårdnadshavare för att lättare rikta insatser.

• Unga i centrum: Ett nätverk av organisationer, verksamheter och föreningar som alla jobbar med ungdomar i någon form. Exempelvis personal från Nyköpings kommun, polisen, Svenska kyrkan, och Ung kraft.

• EST: Effektiv samordning för trygghet. Veckovis informationsdelning mellan bland annat kommun, polis och bostadsbolag för att främja det brottsförebyggande arbetet.

Ahmad Eid

Kommunalråd

Kommunstyrelsens vice ordförande

Ordförande- Brottsförebyggande rådet Nyköping

Nyköpings kommun

Moderaterna

Polisen

Polisen Nyköping

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem