Upplevelser från min praktik på kommunens största äldre och demensboende Mariebergsgården!

Upplevelser från min praktik på kommunens största äldre och demensboende Mariebergsgården.

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter från min dag på vårt lokala äldre & demensboende Mariebergsgården;

Under min praktik har jag fått möjligheten att följa med personalen på deras dagliga rutiner samt prata med personalen och med våra äldre medborgare som bor på äldreboendet och även som besöker dagverksamheten.

Det har varit en oerhört berikande upplevelse som jag gärna vill dela med mig av.

Att få tillbringa lite tid med våra äldre invånare har gett mig en ny förståelse för deras erfarenheter och visdom. Av de få timmarna har jag sett deras styrka och glädje trots utmaningar och jag har fått lyssna på deras livshistorier.

Det är tydligt att vårt äldreboende inte bara är en plats för våra äldre att bo på, det är en levande och blomstrande gemenskap fylld av kärlek och omsorg. Personalens engagemang och hängivenhet för att skapa en trygg och trivsam miljö har imponerat på mig. Varje dag arbetar de för att skapa meningsfulla stunder och ett värdigt liv för våra äldre.

Jag känner mig inspirerad av våra äldres livserfarenheter och jag är övertygad om att vi har mycket att lära av dem. Jag är fast besluten att fortsätta att arbeta för att vårt samhälle ska vara stöttande för alla åldersgrupper.

Vi har en skyldighet att hedra och respektera våra äldre och skapa förutsättningar för dem att leva sina liv på deras egna villkor.

Låt oss tillsammans fortsätta att bygga en kommun där omsorg om våra äldre är en grundläggande del av vår värdegrund.

Tack till Maria Weiborn och all personal på Mariebergsgården för det varma välkomnandet och de ovärderliga lärdomarna.

Låt oss tillsammans arbeta för en ljusare framtid för oss alla.

Med värme och engagemang ???

Nyköpings kommun

Moderaterna Nyköping

Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem