Vi föreslår en bättre jakt och rovdjurspolitik!

Vår landsbygd är viktig för oss i Nyköping. Jägarna gör viktiga insatser för jakt- och viltförvaltningen i hela Sverige. 
De bidrar till att vi har livskraftiga viltstammar i landet. Samtidigt etablerar sig rovdjur i fler områden och ökar konflikterna med människan. Vargstammen måste minska för att öka den lokala förankringen.
Moderaterna föreslår åtgärder för att främja jägarnas bidrag till viltförvaltningen och för att skapa ökad acceptans för rovdjurspolitiken: 
• Modernisera jaktlagen
• Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget 
• Inför en ny viltmyndighet 
• Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt
• Tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar 
• Kartlägg skadorna från vildsvinen och öka incitamenten att jaga

Läs mer om hela vårt förslag här: 
https://moderaterna.se/en-battre-jakt-och-rovdjurspolitik

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem