Vi säger nej till orimligt höga sanktionsavgifter under pandemin

Nu på tisdag 4/5 ligger det förslag på Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens bord att ge sanktionsavgift till ett företag i Nyköping om 75.000 kr därför att man glömt att göra en anmälan till livsmedelsenheten. Självklart ska regler följas, men pandemin har skapat krislägen där man måste kunna se saker ur fler perspektiv. Att människor försöker lösa nödsituationer är också viktigt och ska uppmuntras.

Det berörda företaget fick börja köra ut matlådor till elever som fick studera hemifrån pga allmänna & lokala restriktioner. 

Sanktionsavgiften beräknas på företagets totala omsättning men i detta fall är utkörning av matlådor inte huvudverksamheten. Ändå räknas allt in och därför blir sanktionsavgiften väldigt hög.

 Moderaterna i Nyköping tycker att detta är orimligt under pandemin och kommer att yrka på en halvering av sanktionsavgiften

Tommy Jonsson (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem