Vi vill slopa elskatten under januari och februari år 2022!

Många Nyköpingsbor kämpar med orimligt höga elkostnader. Det beror delvis på att Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion, kärnkraft, har avvecklats. 

För att mildra effekterna av de rekordstora elpristopparna vill vi slopa elskatten under januari och februari år 2022. Det motsvarar omkring 1500 -2000 kronor i månaden under januari och februari för en vanlig villa.

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem