Viktigt att stärka Skavsta Airport

Det behöver tas ett rejält grepp om hur svenskt flyg hanteras och planeras.
Sedan en tid råder en osund struktur och den förstärks nu ytterligare i krisen Corona har skapat. Det blir oerhört tydligt när Skavsta blir utan stöd. Regeringen offrar såväl klimatnytta som jobbtillfällen när man prioriterar statligt ägande framför att stärka Sverige.

Statliga Swedavia (som äger flertalet av landets flygplatser) är ansvarigt för planeringen av flygtrafiken i landet. Ett upplägg som över tid har missgynnat de icke-statliga, företagsdrivna, regionala flygplatserna. I det stödpaket som nu betalas ut med anledning av corona snedvrider regeringen ytterligare konkurrensen genom att dela ut ett oändligt mycket större stödpaket till den delen av svenskt flyg som staten äger och driver.  Swedavia och Luftfartsverket har fått sammanlagt närmare 4 miljarder i stöd, medan de regionala flygplatserna har fått endast 100 miljoner att dela på.

Alla kan förstå att det här inte är ett sunt upplägg. Konkurrensen är helt snedvriden.  När ett självklart fokus borde vara att säkra de bästa förutsättningarna för flyg i Sverige, och att medborgarnas resande fungerar så bra som möjligt, prioriterar regeringen istället sina statliga bolag. Det är ett allvarligt felgrepp.

Skavsta är Sveriges fjärde största flygplats, den är inte statlig utan företagsdriven. Flygplatsen spelar stor roll för utvecklingen, såväl inom Mälardalen som för landet i stort. Med sin placering en knapp timme söder om Stockholm kommer Skavsta spela en allt viktigare roll i att avlasta Arlanda. Särskilt när tågförbindelserna stärks mellan Nyköping och Stockholm. Skavsta har strategisk vikt ur flera perspektiv: för att stärka vårt näringsliv och vår arbetsmarknad, som beredskapsflygplats och även för miljön. Klimatnyttan med att ta ner plan på Skavsta istället för att de ska köa i luften ovanför Arlanda är stor.

För att hela Sverige ska kunna leva bör det säkerställas att Sveriges regionala flygplatser har ekonomiska möjligheter att övervintra under coronakrisen. Krisstöd till svenskt flyg måste utgå från behovet av stöd och nyttan det gör. Utveckling och planering av svenskt flyg måste grunda sig på analyser om vad som är bäst för landet. Men S/MP-regeringen offrar just nu såväl klimatnytta som jobbtillfällen och medborgarnas resemöjligheter för att i stället värna statligt ägande. Det är varken bra för Skavsta eller för Sverige som land.

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem