ÄVEN POLITIKEN MÅSTE HITTA LÅNGSIKTIGA SMITTSÄKRA LÖSNINGAR UNDER PANDEMIN

‼️Sedan tidigt i våras har många förtroendevalda inte kunnat delta på politiska möten i kommunen. Dom som inte är närvarande i de nämnder och styrelser som dom är valda till har förutom möjlighet att påverka heller inga möjligheter att få nödvändig information om vad som pågår i deras ansvarsområden. Att detta på lite sikt undergräver demokratin i kommunen är helt uppenbart. Moderaterna har länge pekat på vikten av att även politiken digitaliserar sig, och lösningen finns:

?Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat digitala lösningar på hur nämnd och styrelsemöten ska kunna genomföras på ett lagligt och demokratiskt godtagbart sätt. Detta bör omgående införas i Nyköping.

–Det är hög tid för kommunen att införa ett digitalt demokratiskt mötessystem. Annars riskerar vi den demokratiska legitimiteten för de beslut vi förtroendevalda fattar i framtiden.
/Jan Bonnier, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem