Avgiften för så kallade *bombesök* bortagen.

Nu är vi glada att berätta att vi fattat beslut i Vård- och omsorgsnämnden samt i Kommunstyrelsen om borttag av den så kallade bomavgiften inom hemtjänsten!

Från och med 1 april 2024 kommer avgiften för så kallade ”bombesök” inom hemtjänsten att tas bort.

Detta innebär att kunder inte längre behöver betala 150 kronor om de avbokar sitt besök i dörren eller nära inpå besökstid. Ett viktigt steg för att göra hemtjänsten mer tillgänglig och rättvis för alla! Beslutet ska även fattas i Kommunfullmäktige den 12/3 2024.

Fredrik Dahlin (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem