Beslut – Barn och Ungdomsnämnden

Beslut från Barn- och ungdomsnämnden 🌟

Vice ordförande Anki Hartmann berättar om 3 viktiga punkter från sammanträdet:

🔵 Beslut angående att tilldela Divisionschefen för division utbildning uppdraget att ta fram en skolutvecklingsplan 2024-2030.

🔵Redovisning av det särskilda uppdraget – Insatser för ökad likvärdighet.

🔵 Uppföljning och redovisning av överenskommelse 2024 avseende arbetsmiljömätning samt trygghetsenkät.

Anki Hartmann (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem