BIDRAG SKA BARA GÅ TILL DEM SOM BEHÖVER DET!

– Nyköping behöver skärpa arbetet med försörjningsstödet.Många kommuner upplever en ökande försörjningsstödsbörda, så också Nyköping. Men vår kommun har högre kostnad per person än andra jämförbara kommuner och behöver skärpa arbetet med försörjningsstödet av flera anledningar: ?säkra att stödet går till de som behöver det som mest?att så få som möjligt fastnar i bidragsberoende ?stärka kommunens ekonomi i ett läge där den demografiska utvecklingen gör att allt färre ska försörja allt fler. Vi föreslår följande förändringar i arbetet:?Att göra hembesök ska ingå i den ordinarie utredningsrutinen.? Krav på motprestation när man uppbär försörjningsstöd. ?Socialtjänstens befintliga kompetenser ska kompletteras med bedrägeriutredare, så kallade FUT-handläggare (Felaktiga Utbetalningar) för att stävja bidragsbrott.?I hushåll där det bor en kvinna och man ska försörjningsstödet utbetalas i lika delar till kvinnan och mannen för att minska destruktiva könsnormer och stärka jämställdheten.–Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät och inte en långvarig försörjning. Vi behöver mer arbetslinje i Nyköping./Anna af Sillén (M), oppositionsråd Nyköping–I Nyköping ska det vara tydligt för alla som uppbär bidrag och inte saknar arbetsförmåga att det är arbete och egen försörjning som är målet./Anniola Nilsson (M), socialnämnden Nyköping

Anniola Nilsson Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem