DET EKONOMISKA LÄGET KRÄVER ÅTGÄRDER

Nyköpings kommuns ekonomi har allvarliga problem och åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med underskott och kostnadsrullningar. M, KD och L föreslår nu en ändringsbudget för att skapa förutsättningar att räta upp ekonomin under 2020.

Vi ser behovet att vidta konkreta åtgärder direkt kopplade till det svaga ekonomiska resultatet för 2018 och det stora underskott som prognosticeras för 2019. Men trots det allvarliga ekonomiska läget lade inte S, MP och C fram några åtgärder för att stärka ekonomin på gårdagens kommunstyrelse, trots att detta var det sista för året. M, KD och L har tidigare under året lagt fram förslag för att räta upp ekonomin och på gårdagens kommunstyrelse lade vi fram ytterligare ett förslag: att en ändringsbudget ska göras för att skapa rimliga förutsättningar för verksamheterna och för att stärka upp ekonomin under 2020.

Det är av stor vikt att kommunen stärker sitt resultat och på sikt når överskottsmålet på det rekommenderade 2 %. Likaså att förutsättningarna för god kvalitet inom skola, vård och omsorg stärks. För att möjliggöra detta behöver budget för 2020 ses över och omarbetas. Vi föreslår att kommundirektören får i uppdrag att snarast möjligt ta fram ett reviderat förslag till budget för 2020.

– Stora och långvariga underskott i viktiga verksamheter som skola och omsorg är allvarligt. Det sliter på personalen och det sänker kvaliteten. Så kan vi inte ha det. S,MP,C-styrets passivitet är inte bra för Nyköping. Vi är beredda att kavla upp ärmarna och ta tag i problemet. Det behöver bli ordning och reda i ekonomin.
/Anna af Sillén (M)
072-733 04 03

–Nyköpings kommun har under senaste åren haft en mycket svag ekonomi. Nuläget är katastrofalt med ett prognosticerat underskott på 54 miljoner. Därför vill vi kristdemokrater att styret genomför en ändringsbudget med 2 % i överskott så att kommunen säkerställer lånemöjligheter för framtida investeringar för en god välfärd.
/Lars Lundqvist (KD)
073-773 71 52

–Kommunen kan inte vänta ett år med att leverera överskottsmål. Att inte ha det i budget är som att hoppa höjdhopp utan ribba. Vi behöver en ändringsbudget för att alla verksamheter ska ha realistiska siffror att förhålla sig till.
/ Sofia Hallgren Remnert (L)
073-999 44 36

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem