Dra fram kraften klokt

Moderaterna vill se ett samfällt initiativ från partierna i Nyköping för att säkra den bästa lösningen för kommande elinfrastruktur och den aktuella kraftledningen till SSAB. Nyköping måste vara en välinformerad och stark röst som jobbar för att kraften dras fram klokt.

Samhället elektrifieras i rask takt och hand i hand med den utvecklingen går ett behov av ny infrastruktur för att leda fram elkraften över landet. Staten har vaknat alldeles för sent i frågan och även om arbete för att kartlägga framtida behov av ny infrastruktur för el nu satts igång på såväl statlig som regional nivå så saknas idag ett helhetsperspektiv. Det blir tydligt när vi på kommunal nivå ska ta ställning till nya lösningar. Ett aktuellt fall är frågan om en kraftledning till SSAB i Oxelösund där Vattenfall nyligen presenterat sitt förslag till dragning från Hedenlunda i Flens kommun, genom Katrineholm och Nyköping och fram till Oxelösund. Förslaget har tagit sin utgångspunkt i vilken lösning som är bäst för Vattenfall, men det är inte nödvändigtvis detsamma som den bästa lösningen för samhället – i vårt fall Nyköpings kommun. Vi bör kräva ett bättre underlag där man också visar möjligheterna kring markdragen ledning. Processen kring kraftförsörjningen innebär samtidigt ett ändlöst tröskande i tillståndsprocesser för det berörda företaget. Det här borde kunna göras bättre för alla inblandade.
När staten tänker i stuprör måste vi som kommun vara smartare. Då är det än viktigare att vi på kommunal nivå tar ett ansvar för hur vår kommun påverkas och vilken utveckling vi vill se framöver. Vi behöver kort sagt värna Nyköpings och Nyköpingsbornas intressen samtidigt som vi möjliggör för utveckling i och omkring vår kommun.
Nyköpingspolitiken bör gemensamt jobba för:

  •  att dragningen genom Nyköpings kommun blir så klok som möjligt.
  •  att kraften kommer fram till SSAB så snabbt och smidigt som möjligt.
  •  att förberedelser görs för att säkra framtida elförsörjning till Nyköping samt för att hantera framtida elinfrastruktur genom vår kommun.

-Nyköping behöver vara en välinformerad och stark röst i den här frågan. Därför tycker jag att  samtliga partier bör samlas för att arbeta strategiskt med detta och verka för att vi får till en så bra lösning som möjligt för denna och kommande kraftledningar som ska dras genom vår kommun, säger Anna af Sillén (M).

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem