Ett orimligt resultat för Nyköping – vi kan bättre!

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt jämfört med förra gången och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett helt orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Det är fortsatt myndighetsutövningen, dvs hur kommunen tillämpar lagar och regler när det gäller service till företagen, som drar ned betyget för Nyköping i Svenskt Näringslivs ranking. Men även bemötande och handläggningstider, liksom i vilken utsträckning kommunen konkurrerar med privata företag, gör att företagsklimatet får än sämre betyg i år. Efter förslag från moderaterna (samt KD, L och C) pågår sedan en tid tillbaka arbetet med att införa Rättviksmodellen som innebär ett mer serviceinriktat sätt att jobba med myndighetsutövning, det är positivt. Men samtidigt motarbetar den politiska ledningen (S, C och MP) fortsatt företag inom välfärden såsom hemtjänstföretag och fristående skolor.
– Ett stärkt företagsklimat kräver hårt arbete men är samtidigt inte raketforskning – det handlar om politisk vilja och att omsätta det i handling, säger Anna af Sillén som är oppositionsråd i Nyköping.

– Företagen och näringslivet är med och skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd. Därför måste Nyköping bli en bra företagarkommun, säger Ahmad Eid, som är ansvarig för företagarfrågor i Nyköpingsmoderaterna.

Bättre förutsättningar för Nyköpings företagare är ett viktigt mål för moderaterna. Här är fyra områden vi vill fokusera på:

  • kommunen måste göra bättre affärer, och i första hand med våra lokala företagare (använd upphandling som ett verktyg för att stärka det lokala näringslivet).
  • det måste bli enklare att etablera sitt företag i Nyköping, och att växa om man redan finns här.
  • kommunens företagarservice måste stärkas, mindre krångel och mer samarbete.
  •  tydlighet och långsiktighet i de förutsättningar som gäller för välfärdsföretag.

Ett bättre företagsklimat i Nyköping betyder fler företagare – alltså fler jobb. Det betyder mer pengar till skola och vård. En satsning på företagandet gynnar därmed inte bara företagare, det gynnar alla Nyköpingsbor.

För mer information ring:
Anna af Sillén, gruppledare M Nyköping
072-733 04 03
Ahmad Eid, företagarfrågor Nyköpingsmoderaterna
073-290 00 30

Ahmad Eid Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem