Företagens överlevnad en förutsättning för välfärden

I dessa dagar då samhället skakas i sina grundvalar av ett virus som drabbar
miljontals människor och som, vare sig man drabbas direkt av själva viruset eller i
andra hand av de konsekvenser som alla restriktioner ger, så är det nödvändigt att
försöka lindra följderna så långt det går. Viruset ser inga gränser, varken mellan
länder, människor, fattiga eller rika, omsorgspersonal eller företagare, osv. Därför är
det nödvändigt att förstå att det endast är tillsammans och med ömsesidig respekt för
varandra som vi kan mildra verkningarna av virusets härjningar och så småningom ta
oss ur dess grepp.
 

Just nu kostar verkningarna samhället rent ofantliga summor i form av kostnader för
vården och hjälp till företagen för deras överlevnad. I detta läge frågar sig många
varför staten och kommunerna använder så mycket pengar och resurser för att rädda
privata företag. ”Borde inte företagen få klara av krisen själva, varför ska statliga
medel gå in i företagen?” Svaret är egentligen rätt enkelt, det är nämligen företagen
och företagarna som skapat dessa statliga medel och om dom inte räddas nu så
kommer inga statliga eller kommunala medel att genereras i framtiden. Stat, regioner
och kommuner skapar inga egentliga ekonomiska tillgångar i samhället men deras
verksamheter är nödvändiga för att samhället ska fungera och dom är också
nödvändiga för att företagen ska fungera.
 
Det finns alltså ett ett ömsesidigt beroende mellan företagen och den så kallade
välfärden, inget skulle fungera utan det andra.
Visst kan man diskutera hur mycket staten ska ta av våra gemensamma skattemedel
och hur mycket staten måste låna upp i utlandet för att våra företag ska överleva
men som sagt, företagens överlevnad är en förutsättning för att vi ska kunna ha
någon välfärd kvar överhuvudtaget.

Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem