Helena Koch & Anna af Sillén ska utveckla Moderaternas politik!

Två sörmlänningar finns med i det arbete Moderaterna nu startar upp för att utveckla sin politik inför höstens stämma och det kommande valet: Helena Koch, Trosa och Anna af Sillén, Nyköping.Moderaternas partistämma äger rum i höst och inför den har man beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper som ska behandla skarpa förslag på olika områden. Bland de personer som partistyrelsen utsett att ingå i grupperna finns två sörmlänningar med: Helena Koch, länsförbundsordförande för Moderaterna Sörmland samt vård och omsorgspolitiker i Trosa och Anna af Sillén som är oppositionsråd i Nyköping och ordförande för Moderata Företagarrådet,Helena Koch, ingår i gruppen Utrikes-, EU-, försvar- och civilberedskapsfrågor som leds av Pål Jonsson, talesperson i försvarsfrågor.Anna af Sillén, ingår i gruppen Ekonomi, tillväxt & utbildning som leds av Elisabeth Svantesson, talesperson ekonomi.– De senaste åren har Sverige drabbats av stormar, bränder och nu är vi mitt i en pandemi. Det ställer höga krav på hur vår civila beredskap är organiserad. Som lokalpolitiker i Sörmland är civil beredskap en mycket viktig fråga och jag ser fram emot att bidra i det här arbetet, säger Helena Koch.- Pandemin har försatt många människor i hopplöshet – företagare har förlorat sina livsverk och därmed har många andra förlorat sina jobb. Nu behövs en politik som inte bara stärker ekonomin utan även skapar framtidstro, en av de viktigaste delarna då är att skapa bättre förutsättningar för företagare. Jag är väldigt glad över möjligheten att få vara med och utveckla vår politik på det här viktiga området, säger Anna af Sillén.Hör mer i P4 Sörmlands inslag:

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem