Landsbygden behöver mer frihet och bättre villkor

Nyköpings landsbygd – och människorna som bor här- är en viktig del av det som driver vår kommun framåt. Det är en potential som ska tillvaratas på bästa möjliga sätt. Så är inte fallet idag. Landsbygden behöver mer frihet och bättre villkor.

Vår utgångspunkt är att landsbygden inte behöver fler allmosor – vad landsbygden behöver är goda förutsättningar. Den kraft som finns på landsbygden ska tas tillvara, inte motverkas. Politikens roll är att skapa förutsättningar – att bana väg snarare än att stå i vägen.

Utvecklingen av landsbygden måste i större utsträckning utgå från ett medborgarperspektiv. Där människor ges möjlighet att leva det liv man vill, vara nära naturen, vårda det man äger, ha friheten att sköta sig själv men samtidigt vara trygg i att samhällskontraktet håller: Välfungerande omsorg, barnomsorg och skola är en lika självklar rättighet på landsbygden som i tätorten. Ambulans och vård ska finnas inom räckhåll och polis ska finnas tillgänglig vid behov. Det ska finns säkra vägar och möjlighet att använda sig av modern teknologi. Ägarrätten ska respekteras och kommunen ska inte bara vara en rättvis och serviceinriktad myndighet utan också en god granne till kommunens markägare.

Via länken nedan kan du läsa mer om hur vi vill utveckla landsbygden i vår kommun. Och vi vill gärna höra vad du tycker – kontakta oss med dina tankar och idéer via nykoping@moderaterna.se

Läs mer här:

Fredrik Sjöberg Ahmad Eid Tommy Jonsson Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem