MKDL drev igenom bättre lösning för Vattenkraften

På gårdagens kommunfullmäktige fick Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna igenom en återremittering av ärendet gällande Vattenkraftbolagets framtid med krav på en bredare utredning för att hitta den bästa lösningen för Nyköping.

Vår hållning har hela tiden (bolaget bildades 2013) varit att Vattenkraftbolaget är en orimligt kostsam affär för Nyköpingsborna och att elförsäljning är en verksamhet kommunen inte ska ägna sig åt. Det är positivt att S, MP och C kommit till insikt i detta, men det förslag som lades från styrets sida skulle bli fortsatt kostsamt för kommunen, en pengarullning som vi behöver få stopp på. Politikens fokus bör inte vara att rädda ett konkursmässigt bolag, utan att göra det bästa av Nyköpingsbornas skattepengar. 
 
Därför har vi drivit att kommunen ska göra en bredare utredning gällande bolagets framtid. Alla möjligheter bör ses över. Såväl försäljning som åtgärder kopplat till miljöinsatser och statliga fonder för dessa, med mera. Målsättningen ska vara att
stoppa slöseriet med skattemedel och stärka åns förutsättningar såväl miljömässigt som utifrån besöksnäringsperspektiv. På gårdagens kommunfullmäktige yrkade vi på återremiss vilket vi också fick igenom. 
 
Formulering yrkande: 
Yrkar på återremiss av ärendet för att KF ska kunna besluta om att genomföra en bredare utredning för att undersöka fler alternativ (exempelvis försäljning) för hur Vattenkraftbolaget ska hanteras med syfte att hitta den mest ekonomiska lösningen för Nyköpings skattebetalare.
 
För kommentarer och mer info, kontakta gärna: 
Anna af Sillén (M)
072-733 04 03
Lars Lundqvist (KD)
073-773 71 52
Sofia Hallgren Remnert (L)
073-999 44 36

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem