Nyköpings föreningar måste få bättre stöd

Varje kris lär oss att vi behöver våra eldsjälar. Därför vill vi säkra att Nyköpings ideella krafter har så bra förutsättningar som möjligt.

Coronapandemin har snabbt och kraftfullt förändrat vårt samhälle. Smittbekämpningen och dess restriktioner har fått stora konsekvenser för många, så även för den ideella sektorn och föreningslivet. Ett starkt och aktivt föreningsliv är viktigt för Nyköping. Många värdefulla insatser görs för att skapa såväl mervärden som nödvändiga insatser för Nyköpings invånare.

I ett läge där vi vet att arbetslösheten ökar och ovissheten för många medborgare kommer bli svår, är det viktigt att upprätthålla så många goda insatser som möjligt för att stärka folkhälsan och skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

Nya tider medför nya utmaningar och kommunen behöver säkra att det stöd som ges till föreningarna är så relevant och välriktat som möjligt. Därför föreslår vi en större översyn av riktlinjerna för hur kommunen hanterar föreningarna och föreningsstödet. Detta för att anpassa till nytt läge och nya förutsättningar samt säkra att kommunen på bästa och smidigaste sätt möjliggör för våra föreningar.

Vi föreslår också att följande akuta åtgärder bör vidtas:

  • Föreningar som hyr lokaler av kommunen får en hyresfri sommar. Föreningar som äger eller hyr av privata fastighetsvärdar kan ansöka om höjt bidrag.
  • Föreningar som har erhållit stöd för 2020 men som inte kunnat genomföra sin verksamhet på grund av Corona ska inte bli återbetalningsskyldiga.
  • Bidrag för 2021 ska baseras på den verksamhet som genomfördes under år 2019 och inte år 2020.

Ovanstående förslag lade moderaterna fram på kommunstyrelsen den 1 juni. Tyvärr kom inget besked från  S, MP, C-styret på kommunstyrelsen i måndags. Men vi hoppas på en ökad takt i hanteringen av ärendet, med möjlighet till retroaktiva beslut.

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem