Ordning och reda i Skolan!

En skola som ger alla elever förutsättningar att nå sin fulla potential, det är vårt mål för skolan i Nyköping. Vi tar ansvar för alla elevers skolgång – oavsett om de har valt att gå i en fristående skola eller i kommunal skola. Därför vill vi också ta ansvar för att alla skolor får så bra förutsättningar som möjligt att utbilda kommunens skolbarn.

Vårt fokus i skolfrågan:·

Kunskapsfokus

Studiero – ordning och reda

Lagom stora skolor

Tillsammans stärker vi vår kommun – Nyköping kan bättre!

Ahmad Eid Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem