REGERINGEN KAN INTE VÄLTRA ÖVER ANSVARET FÖR SVENSKT FLYG PÅ KOMMUNERNA!

Skavsta är Sveriges tredje största flygplats och står för 12 % av Stockholmsregionens Europatrafik. Flygplatsen utgör alltså en viktig kugge i svensk infrastruktur och våra möjligheter att resa. Ändå blev Skavsta utan stöd när pandemin lamslog flyget och nu larmar Skavstas VD, igen, om att finansiellt stöd behövs för att flygplatsen ska överleva.?I Nyköping är vi fast beslutsamma att göra vad vi kan utifrån vår ägarandel för att stötta Skavsta. Men det behövs en regering som skapar förutsättningar, det ansvaret kan inte staten vältra över på kommunen. Just nu är regeringen stoppkloss istället för möjliggörare. ✈De regionala flygplatsernas vikt i framtidens resande ska inte underskattas. Flyget har utvecklats snabbt och kommer fortsätta utvecklas för att bli allt miljövänligare. Moderaterna tror på människors vilja och behov att resa. Och att det är bra för utveckling och sammanhållning. ✈Skavsta har stor potential att avlasta Arlanda. Och genom att ta ner plan söder om Stockholm minskar klimatpåverkan. Stöd till svenskt flyg måste utgå från behovet av stöd och nyttan det gör. Utveckling och planering av svenskt flyg måste grunda sig på analyser om vad som är bäst för landet.✈ Att svenskt flyg funkar är inte bara viktigt för svenskar som vill resa, det är avgörande för Sverige som attraktivt och konkurrenskraftigt land. ? Sverige behöver en regering som förstår att flyget behövs!#skavsta#nyköping

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem